Stargate

Wat is een Stargate?

Het werken met een Stargate werd voor mij zo’n beetje vier jaar geleden een prachtige manier om de ander direct kennis te laten maken met het pure veld van goddelijk bewustzijn. Wat mij direct duidelijk getoond werd, is dat de eenmaal geopende velden van de cursist of cliënt resoneren met die van de geactiveerde Stargate en daardoor haar veld van zuiver goddelijk bewustzijn. Het gevolg: een direct(er) contact met alles wat zichtbaar mag worden, ongeacht of dit de schaduw of het Licht is wat ervaren wordt.

Wat is een Stargate?

De Stargate is een instrument, de letterlijke vertaling betekent Sterrepoort. Het is opgebouwd uit verschillende heilige geometrische vormen en als geheel één geometrische vorm. Geometrie is de blauwdruk van onze Schepping en staat gelijk aan puur goddelijk bewustzijn. Het is de taal van het Licht en de taal die onze ziel begrijpt en ’spreekt’. Daarom noem ik de Stargate een kosmisch instrument.

De 24 karaats legering van goud is voor mij een extra toevoeging aan het frequentiebereik en bekend terrein. Juist omdat ik naast, kristallijne structuren, werk met (onaardse) metalen. Afgestemd vanuit mijn goddelijk bewustzijn werk ik (zoals gebruikelijk altijd samen) met mijn vele kosmische Vrienden. Daarbij werk ik telkens weer met verschillende Lichtwezens die zich ter plekke aankondigen te willen ondersteunen in heling en/of het ascentieproces van de cursist of cliënt. Daarbij speelt het overigens geen enkele rol of zij nu in of buiten dit universum hun ‘leef’gebied hebben.

Het spreekt voor zich dat iedere teacher werkt vanuit een maximaal haalbaar frequentiebereik, gerelateerd aan het bewustzijnsniveau, de bewustheid en zielebandbreedte.

Heilige geometrie

Heilige geometrie opent het veld naar de onstoffelijke werelden, tenminste daar mag je vanuit gaan! Daarom is het uiterst belangrijk te weten hoe om te gaan en hoe te werken met dit instrument en in staat zijn het veld te allen tijde te bewaken! Mijn twee Stargates zijn gecodeerd wat betekent dat enkel ik ze kan openen en activeren. Ieder contact van buitenaf is zonder mijn handelingen dan ook suggestief.

Nu ik ervaar hoe ongekend de mogelijkheden al zijn met één gouden Stargate, dan zal je vast begrijpen dat ik niet kan wachten om met twee gouden Stargates te gaan werken. Net zoals een enorme dynamo versterken zij in hun samenwerking het goddelijk veld. Zo zal ik verder kunnen afreizen, steeds dieper en dieper in onze kosmos naar zelfs uiteindelijk het gebied van het Absolute Bewustzijn het ‘Eerste Centrum’. Zo kan ik de ander laten ervaren dat de goddelijke werelden hun werkelijke Thuis is en dat het ongemanifesteerde en het gemanifesteerde geen onafhankelijke werkelijkheden zijn, maar twee facetten van de GodBron; de Kracht, de Macht die Is, altijd zal Zijn en altijd Is geweest in Schoonheid, Goedheid en Waarheid.

Hierdoor kan er telkens opnieuw een verschuiving in het bewustzijn plaatsvinden, veroorzaakt door blijvende heling van de ziel, het hart en het lichaamsbewustzijn (en je causale-, emotionele-, mentale- en fysieke lichaam). Niet meer gedreven en voortgestuwd door de persoonlijkheid zal het aardse leven vanuit verbinding met het Zelf én in afstemming met de goddelijke flow geleefd worden zoals het werkelijk bedoeld is. Er bestaat voor degenen die hiernaar toe werken de vrije(!) keuze om na deze overgang, al dan niet in Heelheid, terug te keren naar onze aarde.

error: oeps