Ziel

De geïncarneerde ziel

De sfeer waar je geïncarneerde ziel rust, is verbonden met de eeuwige GodBron, het Oneindig Grenzeloos Bewustzijn. Zij laat jou de diepe en intense liefde voelen van een Kracht, Macht die Is, altijd Is geweest en altijd zal Zijn en die ik God noem, Geest.

Het is dit geïncarneerde stukje dat je doet verlangen het Mysterie verder te willen te ontrafelen, om erin te worden opgenomen en er tenslotte wellicht zelfs in te willen verdwijnen.

Als individuele bewustzijnseenheid reist zij telkens weer, iedere incarnatie met je mee. Ze doet jouw verlangen ontstaan doordat dit stukje Oneindig Grenzeloos Bewustzijn, God, je feitelijk kietelt. Ze wil je haar Eeuwigheid laten herinneren en je  bewustzijn wakker schudden zodat jij, in de stof geïncarneerd, weet dat je van oorsprong goddelijk bent! Ze wil je Vreugde, Gelukzaligheid, Vertrouwen, Mededogen en nog veel (al dan niet reeds verworven) zielskernkwaliteiten laten ervaren.

Eigen weg

In haar werk wordt ze daarbij ondersteund door één van de vele kosmische krachten, bekend als goddelijke Vonk, Godsvonk, Godsvlam. Dit Inwonend Buddish Licht bevindt zich ter hoogte van je hogere hart- thymusgebied.

Dat de ziel gedurende al je incarnaties zelfstandig haar eigen(!) weg aflegt, betekent dat ze telkens uit vrij wil en keuze, wenst te ervaren. Ervaren betekent immers leren en leren betekent bewustwording en bewustwording betekent opklimming in vergeestelijking.

Maar wat is het eigenlijk wat ze wil ervaren? De ziel wil enkel en alleen God ervaren. Zijn in Geest, dienen in Schoonheid, Goedheid en Waarheid, in het stoffelijke, dus geïncarneerd, zowel als in het onstoffelijke.

Als opslagplaats van al je herinneringen uit alle eerdere fysieke ervaringen zijn deze in het zielelichaam terug te vinden. Omdat dit spirituele lichaam onderdeel uitmaakt van je auraveld, wat op haar beurt in verbinding staat met je fysieke voertuig, betekent dit automatisch dat de herinneringen zelfs tot in het celkerngeheugen van je fysieke lichaam te ervaren zijn.

Het is een naïeve gedachte ervan uit te gaan dat de ziel heel is. Natuurlijk maakt ook zij intense gebeurtenissen mee met traumatische afloop. Een verwonde, geïncarneerde ziel kan daarom nooit volledig haar oorsprong, haar goddelijkheid ervaren. Daarnaast is zij is ook niet in staat een juiste verbinding te maken met het zielelichaam, waardoor het hoger hart (deels)afgesloten is en de energievelden van de fysieke hoofdchakra’s ernstig verstoord zijn. Om nog maar niet te spreken van onuitgenodigde gasten, energetische parasieten, lekkages enzovoorts.

Ziele-leeftijd

Ieder geïncarneerd mens kent zijn eigen ziele-bandbreedte. Vertaalt naar aardse woorden betekent dit ziele-leeftijd en iedere leeftijd kent haar eigen zielestadium. Het zal je niet verbazen dat de nuances nog fijngevoeliger liggen, wat betekent dat ieder zielestadium op haar beurt weer onderverdeeld is in diverse bewustzijns densiteiten. Zo wordt er wel eens gesproken dat je essentie, je oorsprong uit 144 sferen bestaat.

Om het voor het menselijk brein verder begrijpelijk te houden zijn de leeftijden ingedeeld in zeven hoofdstadia. Beginnend bij zuigeling ziel, opklimmend naar baby ziel, jonge ziel, volwassen ziel, oude ziel, transcendente ziel tot uiteindelijk, buiten de stoffelijke werelden, naar oneindige ziel.

Voor sommigen klinken de woorden ‘oude ziel’ magisch. Het biedt hen hoop, geeft troost of een gevoel van ‘ik ben d’r al bijna’ (wat dat ook moge inhouden). Besef dat een stadium een enorme speelruimte en dus reikwijdte kent en hierin ongekende groeimogelijkheden bestaan. Een volwassen ziel in het stadium transcendent of een oude ziel in het zuigelingen stadium, verkeren beiden in het proces van vergeestelijking. Uitkijken dus om niet te ‘labelen’, bovendien weet je vanuit de kosmische Wet van Broederschap dat alles en iedereen gelijk is, afkomstig uit dezelfde GodBron!

error: oeps