Vipassana

Vipassana

De kern van deze krachtige meditatietechniek die Vipassana genoemd wordt, is om tegen alles JA te zeggen. Het consequent beoefenen leert je dat jij aan jezelf bevestigt, dat alles er mag zijn. Vipassana laat je voortdurend bewust worden wat zich in het hier en nu innerlijk afspeelt. Het reflecteert je gedrag, je denken en handelen. Het geeft inzicht hoe keuzes je leven beïnvloeden en leert om ieder moment aandachtig te zijn. Vipassana daagt daarom als vanzelf uit om nergens een oordeel of etiket op te plakken en dat in de ruimste zin des woords. Dit is direct ook het grote verschil met concentratie meditaties, waar de focus op één punt wordt gericht.

Zuiveringsproces

De reden dat Dorrit Lanfers werkt met deze meditatievorm, vanuit haar praktijk Stargate Lichtwerk, is omdat Vipassana enorm ondersteunend werkt in het hele zuiveringsproces van juist emotionele pijnstukken, mentale spanningen en oude patronen. Het is verder voor de geest een geweldige meditatievorm om deze te trainen in het moment van nu te blijven. Immers: dit is het enige wat Is. 

In het begin van het beoefenen van Vipassana kan, ondanks eigen inspanning en inzet, onvoldoende blijken te zijn. Daarom wordt kortstondige begeleiding aangeboden. Hierna kan Vipassana zelf ingezet worden als een zeer efficiënte tool.  Op die manier is het mogelijk lagere gedachten-, gevoelens en emoties direct om te buigen. Verder worden er één- en of meerdaagse inzichtdagen gehouden. Wanneer en op welke locatie deze georganiseerd worden klik op Programma.

Observatie

Lijkt het beoefenen van Vipassana misschien eenvoudig, het is beslist niet een makkelijke weg! Alleen al het gegeven dat alles er mag zijn en aandacht verdient kan als overweldigend worden ervaren. Vipassana volgt het pad van Waarheid met de uiteindelijke bevrijding van het ego, het lager zelf en dus lijden en zelfs het bereiken van verlichting, indien overeenkomstig je zielebandbreedte. Het blijft daarom hard werken om vanuit discipline en focus telkens weer eerlijk jezelf te blijven observeren.

De mens is een goddelijk wezen, alleen is hij dit vergeten. Hij leeft vanuit een lager bewustzijn met als enige realiteit de wereld die hij met zijn fysieke zintuigen waarneemt. Vanuit dualiteit, afgescheidenheid en tekorten heeft hij hierdoor zelf besloten zich af te sluiten van de Ene Werkelijkheid en Overvloed. Daarvoor in de plaats zijn gehechtheden, actieve pijnlichamen, onwetendheid, begeerte en gevangenschap  in lager denken, voelen, spreken en handelen gekomen. Vipassana meditatie kan door zijn eenvoud door iedereen, altijd en overal worden beoefend. Het is vrij van filosofieën, dogma’s en welke geloofsovertuigingen en leringen dan ook. Het enige wat Vipassana van je blijft vragen is bereidwilligheid, inzet en een grote dosis zelfreflectie om in aandacht a-l-l-e-s blijvend te observeren. 

Bevrijding

Vipassana is een van India’s oudste meditatietechnieken. Gautama de Boeddha herontdekte deze techniek meer dan 2500 jaar geleden en onderwees deze universele weg naar bevrijding aan zijn leerlingen. De letterlijke betekenis van het woord Vipassana is: de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Dit betekent kort maar krachtig: het observeren van de veranderlijke aard van lichaam en geest. Van de ademhaling, de 5 zintuigen proeven, ruiken, horen, zien, voelen (ook fysieke pijnen) tot en met het gedrag, opgebouwd uit  gedachten, emoties en overtuigingen.

Op die manier leert Vipassana om op een kalme en evenwichtige manier het aardse leven te leven vanuit non-identificatie. Waarbij Vipassana geleidelijk respect voor alles wat leeft, verdraagzaamheid, medeleven en dienstbaarheid laat ontwaken bij de mens die zichzelf (heeft) bevrijd.

Om je mee te nemen in de Vipassana kun je luisteren naar de geluidsopname.

Je wordt uitgenodigd om actief mee te doen en zo kennis te maken met deze krachtige mediatievorm. Klik op de knop om het geluidsbestand af te kunnen spelen of te downloaden. Want dát is de Vipassana!

Stargate Lichtwerk

Stargate Lichtwerk staat voor heling van de verwonde ziel, het hart én een correcte aarding in het fysieke lichaam. Wil je meer weten over de praktijk en hoe je te bevrijden van lijden, onwetendheid en vernauwd bewustzijn? Waarheid te vinden in jezelf? Lees dan meer op deze website over welke activiteiten er wanneer en voor wie georganiseerd worden.

Je kunt je gratis abonneren op de Nieuwsbrief en kennismaken door de podcasts van Dorrit Lanfers te beluisteren. Tot slot kun je haar volgen op Facebook onder de naam Stargate Lichtwerk. 

Heb je vragen? Stuur me een mail of bericht via de contactpagina.
Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

error: oeps