Inner Clearing 4

Inner Clearing 4

Het pad naar bevrijding is uitdagend en verrassend.
Alles begint bij heling van innerlijke kindstukken, ego-gedrag en het temmen van een oncontroleerbare geest.
Daarnaast tref je dieper op het pad naar persoonlijke vrijheid diverse verstoringsvelden aan:

  • fysiek
  • voorouderlijk
  • genetisch
  • energetisch

Deze verstoringsvelden houden je persoonlijk lijden in stand.
Om deze velden op te lossen en op dieper niveau te worden bevrijd, is er het traject “Inner Clearing”.

Inner Clearing stimuleert de natuurlijke stroming van verlichting. Omdat op het maximaal haalbare niveau wordt gewerkt, wordt het innerlijk contact met het Zelf
hersteld. Oude patronen vallen weg, nieuwe waarheden en inzichten dienen zich aan en je ware doel op aarde zal vanuit een vanzelfsprekendheid en flow geleefd worden.

Herconfiguraties, Lichtcoderingen, zuiveringen, downloadingen en uitlijningen zorgen voor herstel tussen hart, hogere geest en ziel. Het resultaat is een natuurlijke toename van uitbreidend bewustzijn en een verankering van de hogere energetische lichamen in het fysieke lichaam. Daaruit voortvloeiend is een verdere bewustzijnsexpansie mogelijk naar uiteindelijk kosmisch bewustzijn.

Opbouw programma

Zuivering angsten bijnieren

Vitale bijnieren zijn in staat goed op stress te reageren door een juiste balans in de hormoonafscheiding in stand te houden. Ieder mens kent angsten, bewust en onbewust opgebouwd in dit en in vorige levens die opgeslagen zijn in de bijnieren. Dit betekent een nog steeds te alerte overlevingsdrang van het primitieve bewustzijn te willen vluchten, te vechten of te willen bevriezen. Gelijkertijd weet het lichaamsbewustzijn dat dit een schijncontrole is.

Gevolg: langdurige stress wat een verdere groei in bewustheid in de weg staat.
Om deze diepe, overweldigende emotie maximaal te elimineren, wordt eerst het bijniermerg aan de binnenkant van de bijnieren en vervolgens het bijnierschors aan de buitenkant gezuiverd.

Hoe gaan we aan de slag?

Na aanmelding volgt een intake met daarin een uitleg hoe we te werk gaan. Om een effectief en maximaal resultaat te krijgen vinden alle zuiveringen plaats in de nacht, wanneer het fysieke lichaam en de menselijke geest in (betrekkelijke) rust is. Dit betekent dat waar jij ook bent, je altijd met het zuiveringsprogramma door kunt gaan.

Twee weken lang zullen, gedurende de nacht en samen met het lichaamsbewustzijn verstoringsvelden van het bijniermerg, de daaraan gekoppelde en verstoorde hormonen en de daarbij behorende psychische en lichamelijke stress gezuiverd worden.

Aansluitend is er een herstelfase van 14 dagen. Deze is bedoeld om het hele systeem de ruimte te geven zich op een juiste wijze uit te lijnen om daarna in een
hernieuwde rust en balans te komen. De daarop volgende maand wordt twee weken lang, gedurende de nacht en samen met het lichaamsbewustzijn verstoringsvelden van het bijnierschors, de daaraan gekoppelde en verstoorde hormonen en de daarbij behorende psychische en lichamelijke stress gezuiverd.

Aansluitend is er wederom een herstelfase van 14 dagen, bedoeld om het hele
systeem de ruimte te geven uit te lijnen om daarna in een hernieuwde rust en balans te komen.

Zet de volgende stap naar bevrijding!

Meld je nu aan via deze link

Investering: € 180,=  inclusief begeleiding.

Benieuwd naar mijn andere activiteiten?

Neem een kijkje op mijn Programma voor data, tijden en andere activiteiten.

Heb je vragen? Stuur me een mail of bericht via de contactpagina.
Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

error: oeps